پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی: ایران از هواپیماهای غیرنظامی برای اهداف تروریستی استفاده می کند

01 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امانوئل اوتولنگی، پژوهشگر بنیاد دست راستی دفاع از دموکراسی ها ایران به این پاسخ پرسش می دهد که چرا خرید هواپیما توسط ایران تحریم شده است.