عکاس پیشگامی که خود را همواره آماتور می داند

25 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مروری بر زندگی و فعالیتهای حرفه ای شصت ساله الیوت ارویت Elliott Erwitt عکاس و مستندساز آمریکایی را در برنامه ۳۵ دریچه خواهید دید. عکاسی از دیدار رهبران آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد، مبارزه علیه تبعیض نژادی در آمریکا و ثبت چهره های مشهور در قرن بیستم از جمله آثار ماندگار ارویت به شمار می روند.