دومین سیل بزرگ در شهر کوچک و تاریخی در نزدیکی پایتخت آمریکا در دو سال اخیر

08 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شهر کوچک و قديمی اليکات سيتی در ايالت مريلند در آمريکا از روز يکشنبه به خاطر جاری شدن يک سيل شديد در وضعيت اظطراری به سر می برد. بر اثر اين سيل تعداد زيادی اتومبيل و ساختمان تخريب شده و بسياری از ساکنان وادار به ترک منطقه شده اند.