رژه فیل ها در باشکوه ترین جشنواره سالانه سریلانکا

24 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سری لانکا اخیرا شاهد یکی از باشکوهترین محبوبترین جشنواره های سالانه اش بود. رژه فیل های آذین بندی شده، همراه با رقص و پایکوبی که از یک معبد بودای ششصد ساله آغاز و تا خیابان های شهر کوته ادامه یافت. ۴۴ گروه رقصنده و ۲۸ فیل تزیین شده در این مراسم شرکت داشتند.