مشکلات اقتصادی ایران و لزوم همکاری بین مجلس و دولت

29 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقتصاد ایران، همانطور که مقامات دولت هم تایید می‌کنند، در حال حاضر گرفتار مسایلی مانند پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و رکود است.