برنامه ویژه – پوشش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛ نتایج و سخنرانی پرزیدنت ترامپ – بخش چهارم

14 آبان 1399