دیجیتالی شدن روزنامه ها

24 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الاهه بقراط- سردبیر کیهان لندن: کیهان لندن در شرایط متفاوتی از دوران دیجیتالی شکل گرفت و سالها تنها رسانه خبری ایرانیان برونمرز بود. امروزه کیهان لندن همچون بسیاری از روزنامه های اروپایی دیجیتالی شده است.