این هفته در برنامه اکران: «مرگ آفريني تحجر، بازخوانی مسوليت ها»، گفتگو با مهرانگیز کار و هوتن شيرازی

02 خرداد 1400
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

🔺 اکران این هفته: مستند «اين خانه هم سياه است» همراه با پنل گفتگو با حضور مهرانگيز كار و هوتن شيرازی

پنل گفتگو با عنوان «مرگ آفريني تحجر، بازخوانی مسوليت ها»، با حضور مهرانگيز كار حقوقدان و هوتن شيرازی پژوهشگر و فيلمساز

یکشنبه، ساعت شش عصر و دوازده شب | دوشنبه ساعت دوازده شب | پنج شنبه ساعت ده شب