سرزمین قهرمانان و هولوکاست، فیلم مستند " به سوی نسل کشی نازی ها"

09 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه یادبود هولوکاست در واشنگتن با صدها هزار بازدیدکننده، به دنبال جمع آوری اسناد و به نمایش گذاشتن بخشی از هولوکاست یا کشتار دسته جمعی یهودیان اروپا به دست آلمان دوران هیتلر است. فیلم "به سوی نسل کشی نازی ها" با استفاده از قطعه فیلم های کمیاب تاریخی، نمایی کلی و موجز از هولوکاست ارائه میدهد: