مستندی از زندگی پروفسور احسان یارشاطر

13 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبر درگذشت پرفسور احسان یارشاطر در روز یکشنبه دوم سپتامبر از سوی جامعه علمی ایرانیان در داخل و خارج از کشور بعنوان فقدانی جبران ناپذیر برای فرهنگ ایران و زبان و ادبیات فارسی در جهان تلقی شد.