رواج هنرهای رزمی درميان زنان مصری

14 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ميان زنان جوان و باحجاب مصری کونگ فو جای خود را باز می کند. محبوبیت هنرهای رزمی در حال رشد در میان زنان جوانان مصری است. زنانی که احساس می کنند در کشوری که با نرخ هشدار دهنده ای از آزار و اذیت جنسی روبرو است نیاز دارند که از خود دفاع کنند.