رئیس جمهوری سابق مصر به مرگ محکوم شد

26 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دادگاهی در مصر، محمد مرسی رئیس جمهوری سابق و بیش از ۱۰۰ متهم دیگر را به جرم مشارکت در فرار بزرگ از زندان در ۲۰۱۱ به مرگ محکوم کرده است.