السیسی از واگذاری دو جزیر به عربستان دفاع کرد

25 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری مصر از اقدامش مبنی بر بازگزداندن کنترل دو جزیره در دریای سرخ به عربستان سعودی دفاع کرد. عبدالفتاح السیسی روز چهارشنبه گفت مدارک موجود نشان می دهد که این جزایر متعلق به عربستان سعودی است.