تلاش برای استفاده از هنر جهت آرامش پناهجویان در مصر

19 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصر همواره مقصد و معبری برای بسیاری از پناهجویانی بوده است که اغلب از سوریه و صحرای جنوب آفریقا به آنجا می روند و تعدادشان در سالهای اخیر افزایش یافته است.صوفیا کریستنسن خبرنگار صدای آمریکا از یک زن اهل سومالی گزارش می دهد که میکوشد با هنردرمانی به خود و دیگر پناهجویان برای عبور از این وضعیت کمک کند