مراسم افطار در مصر

20 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کنیسه " دروازه های بهشت" در مرکز شهر قاهره درهایش را به روی نمایندگان اقلیت ها گشود تا به مناسبت ماه رمضان در مراسم افطار شرکت کنند. این مراسم به ابتکار " ائتلاف اقلیت ها درمصر" از جمله شامل بربرها، یهودیان، و بهائیان برپا شد