جستجوی برای یافتن جعبه سیاه هواپیمای مصری ادامه دارد

07 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصر می‌گوید با یافتن چراغ هواپیمای سرنگون شده خطوط هوایی مصر که هفته گذشته سقوط کرد، محدوده جستجوها محدودتر می‌شود. همزمان فرانسه نیز یک کشتی با تجهیزات ویژه تجسسی برای ردیابی جعبه سیاه این هواپیما به دریای مدیترانه فرستاد. گزارش نیلوفر پورابراهیم