هواپیمای مصری با ۶۶ سرنشین سقوط کرد؛ مقامات: احتمال اقدام تروریستی وجود دارد

30 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحقیقات درباره هواپیمای مصری که هنگام پرواز از پاریس بسوی قاهره سقوط کرده آغاز شده است. وزیر دفاع یونان می گوید تصاویر مرکز عملیات ارتش یونان چرخش های ناگهانی و سپس کاهش سریع در ارتفاع هواپیما را پیش از ناپدید شدن آن از صفحه رادارنشان می دهد. گزارش شهلا آراسته