انتخابات ریاست جمهوری مصر

20 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های مصر پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فضای سیاسیین گروه های انتخابات قرار است 2 هفته دیگر، در روزهای 26 و 27 ماه مه برگزار شود.