گام نهادن در تاریخ؛ عنوان نمایشگاهی از کفش‌های مصر باستان

21 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گام نهادن در تاریخ، پاپوش در مصر باستان، عنوان نمایشگاهی از کفش‌های دوران مصر باستان در قاهره است که توجه بسیاری از جمله باستان شناسان را به خود جلب کرده است.