حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر تبرئه شد

08 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصر روز شنبه دادگاهی در مصر حسنی مبارک رییس جمهوری سابق مصر را در ارتباط با اتهام کشته شدن تظاهرکنندگان در جنبش مردمی سال ۲۰۱۱ آن کشور که به سه دهه قدرت او پایان داد بیگناه شناخت.