محمد مرسی به ۲۰ سال زندان محکوم شد

01 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دادگاهی در مصر، روز سه شنبه محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق این کشور را در ارتباط با کشتار معترضان در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۲۰ سال حبس محکوم کرد.