آثار باستانی دو شهری که قرنها زیر آب بودند

06 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آثار باستانی دو شهری که قرن ها زیر آب مانده بودند با تلاش باستان شناسان در چند سال اخیر از آب بیرون کشیده شدند و اکنون در موزه بریتانیا مورد تحسین تماشاگران قرار گرفته اند.