خواست همسایگان لیبی: توقف خشونتها در این کشور

05 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان کشورهای همسایه لیبی در مصر گرد آمدند تا درباره ادامه ناآرامی ها در لیبی گفتگو کنند. لیبی از سال ۲۰۱۱ و پس ازسقوط معمر قذافی رهبر پیشین لیبی با بحرانی سیاسی روبه رو است. گروه های نظامی متعددی برای کسب قدرت با نیروهای دولتی در نبردند.