تعمیر وسائل یکی از فرعون های مصر

13 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در مصر متعلقات توتانخامون تعمیر و ترمیم می شود. این اقلام که شامل لباس اسباب بازی و اثاث کاخ فرعون جوان مصر است در موزه جدیدی که در جیزه مصر ساخته می شود و انتظار می رود در اواخر سال جاری افتتاح شود به نمایش گذاشته خواهد شد.