جان کری برای شرکت در یک نشست اقتصادی وارد مصر شد

22 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا به مصر در احیای اقتصادش کمک میکند.جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز به بخش خصوصی مصر قول داد که واشنگتن زمینه را برای سرمایه گذاریهای جدید فراهم کند. آقای کری این موضوع را در اجلاسی مطرح ساخت که دولت مصر جهت جلب سرمایه گذار ی خارجی در شرم الشیخ برگزار کرده است.