تقاضای خانواده خبرنگار استرالیایی از رئیس جمهوری مصر

12 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی رای دادگاه استیناف در مصر، دایر بر محاکمه مجدد سه خبرنگار شبکه الجزیره که به اتهام مربوط به تروریسم محاکمه و به زندان دراز مدت محکوم شده بودند، خانواده پیتر گرست استرالیایی که یکی ازمتهمان است، از رئیس جمهوری مصر خواستند با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری دستور اخراج او را از مصر صادر کند.