خبرنگار الجزیره حکم دادگاه مصر را سیاسی خواند

08 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پیتر کرست روزنامه نگار استرالیایی می گوید احکامی که دادگاهی در قاهره برای او و دو تن از همکارانش صادر کرده، غیرعادلانه است و انگیزه سیاسی دارد.