استعفای دولت موقت مصر

06 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دولت موقت مصر استعفا داد. اين خبر توسط حازم ببلاوی، نخست وزير موقت مصر اعلام شده است. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت، ابراهیم مَحلَب وزیر مسکن را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. گزارش از پروانه هدايت.