مقام های مصری آرامگاه کشف شده با دهها مومیایی را به روی خبرنگاران گشودند

14 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باستان شناسان مصری یک آرامگاه تازه کشف شده با چندین مومیایی را برای نخستین بار به روی خبرنگاران گشودند. مقام های مصری کشف این آرامگاه بزرگ را یک رویداد مهم در باستانشناسی این کشور می دانند.