دبير کل اتحاديه عرب کنفرانس ژنو را بی اثر می داند

15 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نبيل العربی، دبير کل اتحاديه عرب معتقد است کنفرانس ژنو۲ تأثيری به حال مردم سوريه نداشته است. وی اين مطلب را امروز در يک کنفرانس مطبوعاتی در مصر عنوان کرد. گزارش از شپول عباسی.