مصر یکی از مقبره های باستانی را به روی بازدیدکنندگان باز کرد

30 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از مقبره های تاریخی مصر باستان روز یکشنبه ۳۰ دسامبر به روی عموم گشوده شد. انتظار می رود گشایش این بنا توجه مصر شناسان و دوستداران فرهنگ باستانی مصر را به خود جلب کند.