هفت سال پس از جنبشی که در میدان تحریر به ثمر نشست؛ نگاهی به انقلاب مصر

22 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکشنبه بیست و دوم بهمن، هفتمین سالروز انقلاب مصر است؛ تحولی که کمتر از بیست روز طول کشید، و با تظاهرات و نافرمانی مدنی صدها هزار نفر از مصری ها و کشته شدن حداقل هشتصد نفر از آنان همراه بود. این انقلاب سرانجام به کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهوری وقت مصر، منجر شد.