کشف دو گور باستانی در مصر با قدمت چند هزار ساله

19 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت حفظ آثار باستانی مصر از کشف دو گور قديمی در جنوب شهر اقصر در مصر خبر داده است. باستان شناسان مصری می گويند، نقشينه های ديوار های معبد نمايانگر قدمت هزاران سالۀ اين معابد است و به احتمال زياد تاريخ آن به دودمان هجدهم مصر باز می گردد.