قطعاتی از هواپیمای سقوط کرده مصری در اسکندریه پیدا شد

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت دفاع یونان می گوید بقایای اجساد قربانیان، قطعاتی از هواپیما و لوازم سرنشینان هواپیمای مصری را یافته اند. ارتش مصر هم گفته که گروه تجسس، اشیا متعلق به مسافران هواپیما را در ۳۰۰ کیلومتری شمال شهر اسکندریه پیدا کرده است.گزارش شیده رضایی