انتخابات ریاست جمهوری مصر

03 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک دادگاه مصر ۱۹ دانشجوی دانشگاه الازهر را که هر کدام به پنج سال زندان محکوم کرده است. آنها به شورش در جریان تظاهرات اعتراضی سال پیش، که برای پشتیبانی از محمد مرسی برپا شده بود، متهم بودند.