اتاق مخفی در راهروهای مقبره فرعون مصر

09 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تصاویری که اخیرا با رادار از مقبره توتان خامون فرعون مصر در اقصر گرفته شده ممکن است نشان از راهروهایی داشته باشد که به یک اتاق مخفی منتهی می شود. باستان شناسان می گویند این راهرو ها می تواند به یافتن محل دفن ملکه نفرتیتی همسر فرعون مصر که تاکنون کشف نشده بیانجامد. رضا پرند گزارش می دهد