راز "اتاق‌های مخفی" پشت مقبره فرعون

28 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهش های جدید در مصر نشان می‌دهد اتاق یا اتاق‌هایی مخفی پشت مقبره یازدهمین فرعون مصر باستان وجود دارد. فضایی خالی که شاید محل دفن ملکه مشهور یکی دیگر از فراعنه مصر باشد. گزارش حامد بهروان