تاثیر افزایش قیمت بنزین بر خدمات شهری

05 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اعلام تک نرخی شدن بنزین و سایر مواد سوختی و افزایش قیمت آنها مقام های دولت روحانی در باره تاثیر این افزایش قیمت بر سایر خدمات شهری هشدار داده اند.یک روز پس از اعلام افزایش قیمت بنزین مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز از افزایش ۱۵ درصدی قیمت گاز خانگی خبر داد.