امید به خروج صنایع ایران از رکود در پی لغو تحریم های بین المللی

27 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۹۲ که تحریم ها علیه برنامه هسته ای ایران بیشتر و گسترده تر شد بر مشکلات بسیاری از صنایع و کارخانه های ایران هم افزوده شد. گفته می شود در فاصله این سالها نیمی از کارخانه های ایران تعطیل شده اند و ۵۰ درصد باقی مانده نیمه فعال هستند یا بازده منفی دارند.