امکان نوسازی تجهیزات گردشگری ایران با لغو تحریم های بین المللی

27 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اینکه جاذبه های گردشگری ایران بیشتر از اکثر کشورهای واقع در خاورمیانه است،اما جهانگردانی که راه سفر را در پیش می گیرند،تمایل زیادی برای سفر به ایران و بازدید از مناطق تاریخی و فرهنگی این کشور ندارند.این وضعیت بیش از هر چیز ناشی از مشکلات بخش گردشگری و نگرانی جهانگردان از امنیت خود در ایران است.