درهای خانه ادگار الن پو به روی مردم باز شد

27 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سارا دهقان سری زده به خانه ادگار الن پو ، یکی از تأثیرگذارترین نویسنده های جهان که در دورانی که نبض ادبیات مدرن در اروپا میتپید ، از آمریکا الهام بخش نویسنده های بزرگی از جمله ژول ورن ، داستایوفسکی و آگاتاکریستی شد