جلسه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان درباره توافق اتمی برگزار شد

01 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، سومین جلسه خود با موضوع عواقب توافق هسته‌ای با ایران را برگزار کرد. در این جلسه، یک معاون سابق وزارت خارجه در امور کنترل تسلیحات، به همراه دو پژوهشگر، نظرات خود در این زمینه را برای اعضا بیان کردند.