تعداد کشته های زلزله اکوادر از ۴۰۰ نفر گذشت

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رئیس جمهوری اکوآدور می گوید هزینۀ بازسازی کشورش در پی زمین لرزه شنبه شب میلیاردها دلار خواهد بود. در جریان این زمین لرزه بیش از چهارصد نفر کشته و بیش از ۲ هزار و پانصد نفر هم زخمی شده اند.