استاد دانشگاه پرینستون آمریکا جایزه نوبل اقتصاد امسال را به دست آورد

20 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جایزه نوبل در رشته اقتصاد به انگس دیتون اقتصاددان ۶۹ ساله دانشگاه پرینستون آمریکا اعطا شد. پرفسور دیتون در رشته اقتصاد در زمینه گزینش‌های فرد برای مصرف و تاثیر این گزینش‌ها بر روند کلی اقتصاد تحقیق کرده است.