آیا رشد منفی اقتصادی ایران، به مثبت چهار رسیده است؟

04 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ایران از رشد اقتصادی چهاردرصدی در شش ماهه نخست سال ۹۳ خبر داده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که در یک سفر استانی به خراسان جنوبی رفته، این رشد را نشانه ی رونق اقتصادی ایران می داند. با این حال کارشناسان اقتصادی کمی با تردید به این رقم ها نگاه می کنند. گزارش آرش سیگارچی