اقتصاد جهانی در سال آینده بهتر از سه سال گذشته خواهد بود

08 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی بهتر از سه سال گذشته باشد، ولی هنوز تا رونق اقتصاد جهانی در اوائل سالهای دو هزار میلادی فاصله خواهد داشت