موافقان و مخالفان استقلال اسکاتلند از بریتانیا

18 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رأی دهندگان اسکاتلندی ۲۷ شهریور درباره آینده سیاسی خود به پای صندوق های رأی خواهند رفت. بسیاری از اقتصاددانان باور دارند که استقلال اسکاتلند از بریتانیا پیامدهای اقتصادی زیانباری برای هر دو طرف خواهد داشت.