شباهت های بحران اقتصادی در ایران و ونزوئلا

12 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شباهت های بحران اقتصادی در ایران و ونزوئلا، دو کشور نفت خیز اوپک موضوع گزارشی ست که نشریه آمریکایی اقتصادی فوربس منتشر کرده است. در گزارش امده است فساد گسترده دولتی و غارت منابع توسط حکمرانان، هر دو کشور را در صحنه داخلی و بین المللی منزوی و گرفتار کرده است.