اولین گزارش میزان اشتغالزایی در آمریکا بعد از ترامپ: افزایش محسوس تولید شغل

21 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخستین گزارش ماهانه در زمینه اشتغالزایی از آغاز زمامداری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نشان می دهد که طی این مدت ۲۳۵ هزار نفر به استخدام بخش خصوصی آمریکا درآمده اند که رقمی بیش از پیش بینی ها و حاکی از افزایش اعتماد مصرف کنندگان بوده است.