آیا گردشگران برای سفر به آمریکا محتاط شده‌اند؟

27 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توریسم خارجی که بسیاری از مشاغل به آن بستگی دارد در آمریکا رو به کندی گذاشته و جستجوی شبکه آنلاین هم برای پروازها به مقصد آمریکا در برخی کشورها کاهش نشان میدهد. کارشناسان گردشگری می گویند محدودیت سفر و مهاجرت درفرمان رییس جمهوری آمریکا، گردشگران و دانشجویان را در مورد سفر به آمریکا محتاط کرده است.